Máy In Ra Bị Lệch Lề Canh Chỉnh Vẫn Không Được- Bản In Có Hàng Chấm Ở Cuối

Máy in của mình in ra bị lệch lề, không đều các khoảng cách trên dưới, trái phải. Mình đã

Xem thêm