Lỗi Không Share được máy in 0x000006d9

Văn phòng mình có 1 máy in Canon2900, mình muốn chia sẻ để các máy tính cùng nối mạng trong phòng đều có thể in được, nhưng mỗi khi mình thiết lập chia sẻ  Share máy in thì máy tính của mình lại báo lỗi 0x000006d9 mình phải làm thế nào? Đây là một trong rất nhiều câu hỏi về lỗi chia sẻ Share

Xem thêm